Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

TORKAM

TORKAM Ailesi olarak 1989 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde adil ve sorumlu olma ilkelerini ele alarak yolumuzda ilerlemekteyiz.

Çevresel ve sosyal konuları çözümlemek, kurumsal stratejimizin bir parçası olmuştur. Geleceğin, insanın, çevrenin ve toplumun dengesini korumak için;

– Paydaşlarımız ve çalışanlarımızla sevgi, saygı ve hoşgörüye dayanan ilişkiler kurarız.

– Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde planlama aşamasından itibaren insan, çevre ve gelecek üçgeninde değerlendiririz.

Tamamen Dijitalleştik

TORKAM Holding bünyesindeki iş süreçlerini daha verimli yönetebilmeyi ve bu süreçleri dijitalleştirmeyi hedefledik. Böylece iş yükümüzü ve zaman kaybını azaltıp, elde ettiğimiz verimliliği sürdürülebilir hale getirdik.

Çevresel Sürdürülebilirlik

TORKAM Holding olarak, ait olduğumuz toplumun ihtiyaçlarının farkındayız ve sosyal hayata somut katkılar sağlamayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu amaçla, üretim yaptığımız toprakları sahiplenmek ve korumak, kurumsal vatandaşlık bilinciyle toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretmek grubumuzun öncelikli sorumlulukları arasında yer alıyor.

İklim Değişikliği

Günümüzün en önemli küresel sorunları arasında iklim değişikliği yer almaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, iklim değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz.

Faaliyetlerimizi bu bilinç ile yürütürken enerji üretiminde daha verimli teknolojiler ve uygulamalar üzerine çalışmakta, çevresel sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde iklim değişikliği ve enerji alanında performansımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma ortamlarımıza gelen ziyaretçilerimize, misafirlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıkları oluşmadan bunun önüne geçip eksiksiz bir şekilde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla İSG Yönetim Sisteminin gerekliklerini uygulayarak sertifikamızı aldık.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

TORKAM Holding olarak tüm iş süreçlerimizi mevzuat ve standartlar ile uyumlu hale getirerek, Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandık. Uygulamalarımızın sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkelerini barındırmasını kurum olarak benimsedik.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
Çevre Koruma

Çevre Koruma

Oluşturduğumuz projelerde ve çalışma ortamlarımızda, çevre faktörünün etkinliğini sağlamak, çevre bilincini arttırmak, sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak amacıyla Çevre Yönetim Sistemini uygulayarak sertifikamızı almaya hak kazandık.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası