Kalite, İSG ve Çevre Politikası
 • Anasayfa
 • Kalite, İSG ve Çevre Politikası

Kalite, İSG ve Çevre Politikası

TORKAM Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde başarımızın istikrarı ve buna bağlı olarak geleceğe katma değer sağlamak adına;

 • Faaliyet gösterdiğimiz süreçte kurumumuzun edindiği birikimler ile günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Kanuni mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak,
 • Devamlı iyileştirmeye azami özen göstermek,
 • Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak,
 • İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak,
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
 • Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,
 • Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,
 • Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek.